1 - 8 -- 8
Kandoi Metals
Road No-9/F, Vishwa Karma Industrial Area, Vishwa Karma Industrial Area Jaipur, Rajasthan 302013, India
Jaipur
Rajasthan
/ 0141 2330477 / 0141 3104329 / 0141 2331296 / 0141 2336533
copper powder in Jaipur , copper products in Jaipur , gold alloys in Jaipur , gold powder in Jaipur , lead powder in Jaipur , metal alloys in Jaipur , metal powders in Jaipur , non-ferrous products in Jaipur , steel powder in Jaipur , tin metal in Jaipur , tin powder in Jaipur
S N Khandelwal & Company
D 79, Anaj Mandi, Chandpole Bazar, Chandpole Bazar Jaipur, Rajasthan 302002, India
Jaipur
Rajasthan
/ 0141 2377883 / 09828016304
metal plates in Jaipur , steel plates in Jaipur , tin metal in Jaipur
Jain Industrial Corporation
190, A/1a Industrial Area, Jhotwara, Jhotwara Jaipur, Rajasthan 302012, India
Jaipur
Rajasthan
/ 0141 2341350 / 0141 2341751
barrels in Jaipur , container in Jaipur , industrial containers in Jaipur , industrial packagings in Jaipur , metal cleaning chemicals in Jaipur , tin metal in Jaipur , tin powder in Jaipur
Bright Metals India Private Limited
F/671, Road, No-9, F 2, Vishwa Karma Industrial Area, Vishwa Karma Industrial Area Jaipur, Rajasthan 302013, India
Jaipur
Rajasthan
/ 0141 2352315 / 0141 2460345 / 0141 2331945 / 0141 2460106
aluminium ingot in Jaipur , brass alloys in Jaipur , brass bars in Jaipur , brass ingot in Jaipur , bronze bars in Jaipur , copper ingot in Jaipur , copper ingots in Jaipur , ferrous in Jaipur , ferrous scraps in Jaipur , metal ingots in Jaipur , metal processing in Jaipur , non ferrous metal in Jaipur , non ferrous scraps in Jaipur , phosphorus in Jaipur , tin bars in Jaipur , tin ingot in Jaipur , tin metal in Jaipur
Sanjeev Industrial Corporation
D 125, A, Road, No-9, Vishwa Karma Industrial Area, Vishwa Karma Industrial Area Jaipur, Rajasthan 302013, India
Jaipur
Rajasthan
/ 0141 2330380
tin metal in Jaipur , tin products in Jaipur
Ashoka Metal Box Industries
F 778, Road, No-13, Vishwa Karma Industrial Area, Vishwa Karma Industrial Area Jaipur, Rajasthan 302001, India
Jaipur
Rajasthan
/ 0141 2232349 / 0141 2330584 / 0141 3106442
boxes in Jaipur , shipping boxes in Jaipur , storage boxes in Jaipur , switch gears in Jaipur , tin metal in Jaipur , tin products in Jaipur
Gravita India Limited
Flat No. 402 Rajputana Tower, A 27 B, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan, India
Jaipur
Rajasthan
/ 0141 4057800 / 0141 2622697 / 0141 2621491
alloy plates in Jaipur , aluminium granules in Jaipur , aluminium ingot in Jaipur , aluminium oxide in Jaipur , aluminium scrap in Jaipur , aluminium steel board in Jaipur , aluminum bars in Jaipur , aluminum nitrate in Jaipur , aluminum ore in Jaipur , aluminum plates in Jaipur , aluminum powder in Jaipur , aluminum sheet in Jaipur , anodes in Jaipur , antimony oxide in Jaipur , antimony powder in Jaipur , batteries lead acid in Jaipur , battery lead acid in Jaipur , battery plates in Jaipur , battery scrap in Jaipur , calcium nitrate in Jaipur , calcium silicate in Jaipur , copper cathode in Jaipur , copper ingot in Jaipur , copper ingots in Jaipur , copper nitrate in Jaipur , copper ore in Jaipur , copper plates in Jaipur , copper powder in Jaipur , copper scrap in Jaipur , copper sheet in Jaipur , core magnets in Jaipur , counter sinks in Jaipur , ferric nitrate in Jaipur , ferrous in Jaipur , ferrous scraps in Jaipur , fishing material in Jaipur , fishing weights in Jaipur , foam bag in Jaipur , glass pipe in Jaipur , lead in Jaipur , lead alloys in Jaipur , lead bar in Jaipur , lead bars in Jaipur , lead ingots in Jaipur , lead ore in Jaipur , lead pipes in Jaipur , lead powder in Jaipur , lead products in Jaipur , lead scrap in Jaipur , lead sheet in Jaipur , lead wires in Jaipur , magnet wire in Jaipur , magnetic sheet in Jaipur , magnets in Jaipur , metal foil in Jaipur , metal ingots in Jaipur , metal ores in Jaipur , metal plates in Jaipur , metal scrap in Jaipur , non ferrous metal in Jaipur , non ferrous scraps in Jaipur , nuclear power in Jaipur , nuclear power plants in Jaipur , oxide in Jaipur , palm oil in Jaipur , pistachios in Jaipur , polyamide in Jaipur , polystyrene in Jaipur , pumpkins in Jaipur , rating plates in Jaipur , seamless pipe in Jaipur , seed powder in Jaipur , seed processing plant in Jaipur , selenium powder in Jaipur , steel shots in Jaipur , sunflower seeds in Jaipur , tin bars in Jaipur , tin ingot in Jaipur , tin metal in Jaipur , tin powder in Jaipur , tin scrap in Jaipur , tin sheet in Jaipur , turnkey project agencies in Jaipur , used rails in Jaipur , wire forms in Jaipur , wire wheel in Jaipur